Танилцуулга

Everest ERP -ын Банк бус санхүүгийн систем нь бичил санхүүгийн байгууллага, Банк бус санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны мэдээллийг автоматжуулж, эдийн засагч, ерөнхий менежерүүдийн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй удирдлагын шийдвэр гаргалтанд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх боломжийг бүрдүүлсэн цогц програм хангамжийн нэгдэл юм.
(ББСБ -ын үндсэн програм, Удирдлагын дашбоард, Гар утасны апп)

Мөн бид ББСБ бүрт зориулан тухайн байгууллагын дотооддоо ашиглаж байгаа бусад програм, сүлжээ систем холбох шаардлагатай үед тухайн ажлыг үнэ төлбөргүй хийж өгдөг бөгөөд тухайн байгууллагын нэмэлт шаардлагыг систем дээр нэвтрүүлэх хугацаанд тусган өгч хамтран ажилладаг.

Системийн онцлох боломж, давуу талууд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бүх чиг үүргүүдийг системчилсэн

Монгол банк ЗМС -тай холбогдсон

ХУР мэдээллийн системтэй холбогдсон

Тайлан мэдээг хүссэн загвараар үүсгэх, ухаалаг тайлан

Удирдлагын дашбоард

Харилцагч нарт зориулсан гар утасны аппликейшнтай

ББСБ-ын програмын модулиуд

– Банк, валют бүртгэл
– Харилцагчийн ү/а чиглэл,
– Харилцагчийн төлөв, бүлэг
– Зээлийн бүтээгдэхүүн
– Зээлийн зориулалт

– Харилцагчдын үндсэн бүртгэл, хайлт
– Харилцагчийн данс, гэр бүл, найз нөхөд
– Харилцагчийн дэлгэрэнгүй нэмэлт бүртгэл
– Холбоо барих хүмүүс, ажлын түүх бүртгэл
– Бизнесийн туршлага, боловсрол

– Зээлийн гэрээ
– Зээлийн гэрээ /ААН/
– Зээлийн гэрээ /хамтран зээлдэгч/
– Автомашин барьцаанд бүртгүүлэх
– Автомашин чөлөөлөх албан бичиг
– Барьцааны гэрээ /үл хөдлөх/
– ҮХХ барьцаалбар
– ҮХХ барьцаанаас чөлөөлөх
– ФГ /автомашин/
– Нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ
– Төлбөр төлөлт түүх
– Эргэн төлөлт, төлбөр төлөлт
– Эргэн төлөлт график

– Зээлийн нэгдсэн бүртгэл, хайлт
– Барьцааны бүртгэл, хайлт
– Эргэн төлөлтийн график тооцоолол
– Хамтран зээлдэгчийн бүртгэл, хайлт
– Зээл төлөлт
– Хүү, нэмэгдсэн хүү, алданги тооцоолол
– Хугацаа сунгалт төлбөр, график
– Зээлийн лимит, түр данс
– Зээл, барьцааны г.м файл хавсаргах

– Зээлийн багцын тайлан
– Гүйлгээний тайлан
– Хугацаа хэтэрсэн зээл
– Харилцагчийн тайлан

– Зээл олголт, хүүгийн орлого тайлан, график
– Зээлийн ангилал, төрлийн тайлан
– Зээлийн бүтээгдэхүүн, төрлийн тайлан
– Шинэ хэрэглэгч, зээлийн орлогын тайлан
– Төлбөр төлөлт, зээл хүүгийн тайлан

– ЗМС -руу зээлийн тайланг илгээх
– ЗМС -ийн төлөв шинэчлэх

– ХУР -тай мэдээлэл солилцох
– ХУР -аас мэдээлэл шалгах, хүлээн авах

– Статистик мэдээлэл
– TOP 40 тайлан
– Provide сар
– Provide улирал
– Provide жил

– Үндсэн зээлийн мэдээлэл, график
– Зээл төлөлтийн тайлан
– Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл
– Бүтээгдэхүүн, зээлийн зориулалт
– Онлайнаар нэмэлт зээл авах
– Харилцагчидруу урамшуулал, мэдээлэл илгээх
– Бүх банкаар онлайн төлбөр төлөлт хийх /QPay/
– Харилцагчид руу Push SMS илгээх

ББСБ-ын програмын модулиуд

 • Банк, валют бүртгэл
 • Харилцагчийн ү/а чиглэл,
 • Харилцагчийн төлөв, бүлэг
 • Зээлийн бүтээгдэхүүн
 • Зээлийн зориулалт
 • Харилцагчдын үндсэн бүртгэл, хайлт
 • Харилцагчийн данс, гэр бүл, найз нөхөд
 • Харилцагчийн дэлгэрэнгүй нэмэлт бүртгэл
 • Холбоо барих хүмүүс, ажлын түүх бүртгэл
 • Бизнесийн туршлага, боловсрол
 • Зээлийн гэрээ
 • Зээлийн гэрээ /ААН/
 • Зээлийн гэрээ /хамтран зээлдэгч/
 • Автомашин барьцаанд бүртгүүлэх
 • Автомашин чөлөөлөх албан бичиг
 • Барьцааны гэрээ /үл хөдлөх/
 • ҮХХ барьцаалбар
 • ҮХХ барьцаанаас чөлөөлөх
 • ФГ /автомашин/
 • Нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ
 • Төлбөр төлөлт түүх
 • Эргэн төлөлт, төлбөр төлөлт
 • Эргэн төлөлт график
 • Зээлийн нэгдсэн бүртгэл, хайлт
 • Барьцааны бүртгэл, хайлт
 • Эргэн төлөлтийн график тооцоолол
 • Хамтран зээлдэгчийн бүртгэл, хайлт
 • Зээл төлөлт
 • Хүү, нэмэгдсэн хүү, алданги тооцоолол
 • Хугацаа сунгалт төлбөр, график
 • Зээлийн лимит, түр данс
 • Зээл, барьцааны г.м файл хавсаргах
 • Зээлийн багцын тайлан
 • Гүйлгээний тайлан
 • Хугацаа хэтэрсэн зээл
 • Харилцагчийн тайлан
 • Зээл олголт, хүүгийн орлого тайлан, график
 • Зээлийн ангилал, төрлийн тайлан
 • Зээлийн бүтээгдэхүүн, төрлийн тайлан
 • Шинэ хэрэглэгч, зээлийн орлогын тайлан
 • Төлбөр төлөлт, зээл хүүгийн тайлан
 • ЗМС -руу зээлийн тайланг илгээх
 • ЗМС -ийн төлөв шинэчлэх
 • ХУР -тай мэдээлэл солилцох
 • ХУР -аас мэдээлэл шалгах, хүлээн авах
 • Статистик мэдээлэл
 • TOP 40 тайлан
 • Provide сар
 • Provide улирал
 • Provide жил
 • Үндсэн зээлийн мэдээлэл, график
 • Зээл төлөлтийн тайлан
 • Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл
 • Бүтээгдэхүүн, зээлийн зориулалт
 • Онлайнаар нэмэлт зээл авах
 • Харилцагчидруу урамшуулал, мэдээлэл илгээх
 • Бүх банкаар онлайн төлбөр төлөлт хийх /QPay/
 • Харилцагчид руу Push SMS илгээх
ТА МАНАЙ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН СИСТЕМИЙН ҮНИЙН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭСВЭЛ ЗАХИАЛАХЫГ ХҮСВЭЛ ДООРХ ХҮСЭЛТИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

Банк бус систем