2009 онд байгуулагдсан цагаасаа эхлэн мэдээлэл технологи, програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулахад чиглэсэн ERP систем хөгжүүлэгч, уламжлалт бизнесийн загварыг дижитал эринд амжилттай үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэгч програм хангамж үйлдвэрлэгч компани.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдээлэл технологийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, оновчтой шийдэл бүхий програм хангамж зохион бүтээх.

АЛСЫН ХАРАА

Байгууллагын програм хангамжийн зах зээлд тэргүүлэгч болох.

УРИА ҮГ

Технологи, Хурд

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

Салбартаа тэргүүлэх туршлагатай инженерингийн баг

Чөлөөт сэтгэлгээг дэмжигч хамт олон

Шинэ технологийг богино хугацаанд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэгч

ОНЦЛОХ ТӨСЛҮҮД