БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ЭВЕРЕСТ  ERP

EVEREST ERP

Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулсан, уламжлалт бизнесийн загварыг дижитал эринд амжилттай үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллагын бүх прогцесыг хамруулсан нэгдсэн платформ юм. Бид байгууллагуудад дараах үндсэн бүтэц бүхий ERP Системийг санал болгож байна.

Бизнес процесс удирдах
Байгууллага бүрийн бизнес процес, бүх алба нэгжүүдийн уялдаа холбоо, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлогт тохирсон, уян хатан байдлаар Систем дээр процес, алхамж бүрийг загварчлан ашиглах боломжтой.

Тогтмол сайжруулалт
Дэвшилтэт технологыг богино хугацаанд нэвтрүүлэн, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сайжруулалтыг мэргэжлийн туршлагатай баг хамт олон тогтмол хөгжүүлснээр өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Enterprise data management
Уламжлалт ашиглагдаж байгаа програм, систем болон өгөгдлүүдийг tuning, migration, integration хийх замаар нэгдсэн мэдээллийн сан, дата өгөгдөл руу шилжүүлэн удирдан зохион байгуулан ашиглах боломжыг бий болгоно.

ОНЦЛОХ ТӨСЛҮҮД

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бид байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн үйл ажиллагааны зардал бууруулах оновчтой шийдэл бүхий програм хангамж, системийн цогц үйлчилгээг захиалгын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд түргэн шуурхай чанартайгаар нийлүүлж байна.