БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

EVEREST ERP -ын Хүний нөөцийн систем нь хүний нөөцийн менежерүүдийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бизнес процессийг автоматжуулан, менежерүүдийг ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд дэмжлэг үзүүлэх, бодит тайлан гаргах, үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх нэгдсэн програм хангамж юм.

Танилцуулга

Бизнесийн бүх байгууллагуудад зориулсан Хүний нөөцийн програм хангамжийг 2007 оноос хойш тасралтгүй хөгжүүлэн ирсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар Everest ERP – Хүний нөөцийн програмыг томоохон бизнесийн байгууллага, групп компаниудад нэвтрүүлэн, програм хангамж сүлжээ системийн хэвийн ажиллагааг ханган хамтран ажиллаж байна.

Мөн бид Бизнесийн байгууллага бүрт зориулан тухайн байгууллагын дотооддоо ашиглаж байгаа програм, сүлжээ системтэй холбох шаардлагатай үед тухайн ажлыг үнэ төлбөргүй хийж өгдөг бөгөөд тухайн байгууллагын нэмэлт шаардлагыг систем дээр нэвтрүүлэх хугацаанд тусган өгч хамтран ажилладаг.

Системийн онцлох боломж, давуу талууд

Хүний нөөцийн бүх чиг үүргийг системчлэсэн
Хүний нөөцийн удирдлага, ажилтнуудын бүх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд энэхүү систем нь дэмжлэг үзүүлэх ба хүний нөөцийн бүх шатны процесс дээрх бүртгэл, тайлан, хяналтуудыг нэгэн зэрэг хийх удирдах боломжуудыг олгосон

Хүссэн загвар, тайлан, бүртгэлийг үүсгэх
Хүний нөөцийн менежментийн бүх шатны функцууд болох ажлын шинжилгээ, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон бүх төрлийн хүний нөөцийн ажилтны бүртгэл, тайлан, шинжилгээнүүдийг өөрийн хүссэнээрээ системд оруулан, загварчлах бүрэн боломжтой.

Ухаалаг тайлан
Группын хэмжээнд компани, алба хэлтэс, нэгж бүрээр Хүний нөөцийн бүх төрлийн ухаалаг тайланг өөрийн хүссэн загвараар гаргах боломжтой.

Хүний нөөцийн системийн үндсэн модулиуд

–  Компани/ Байгууллагын бүтэц
–  Албан тушаалын ангилал
–  Мэргэжлийн бүлэг / Мэргэжил
–  Боловсролын зэрэг
–  Гэр бүлийн гишүүдийн нэршил
–  Гадаад хэл
–  Ажлаас гарсан шалтгаан
–  Нийгмийн халамж
–  Сургууль
–  Шагнал урамшуулал
–  Сургалт
–  Зөрчил шийтгэл

–  Ажилчдын бүртгэл
–  Төгссөн сургууль
–  Хэлний мэдлэг
–  Шагнал
–  Хөдөлмөрийн түүх
–  Гэр бүл, төрөл садан
–  Зөрчил шийтгэл
–  Сургалт
–  Нийгэм халамж
–  Цэргийн алба
–  Ажлын байрны өөрчлөлт
–  Эрдмийн зэрэг цол
–  Эрүүл мэндийн байдал
–  Компьютерийн мэдлэг

–  Регистр солих
–  Үндсэн тохиргоо
–  Ээлжийн амралтын хуваарь
–  Сургууль солих
–  Мэргэжил солих

–  Ажилчдын нэгдсэн тайлан
–  Нийгмийн халамж
–  Төгссөн сургууль
–  Хэлний мэдлэг
–  Хөдөлмөрийн түүх
–  Эрдмийн зэрэг цол
–  Компьютерийн мэдлэг
–  Гэр бүл
–  Сургалт, шагнал
–  Зөрчил шийтгэл
–  Хүүхдийн амжилт
–  Мэргэшлийн бүртгэл
–  Эрүүл мэндийн байдал
–  Ажлын байрны өөрчлөлт
–  Тус байгууллагад ажилладаг садан төрөл
–  Цалингийн өөрчлөлт
–  Цэргийн алба
–  Ажлын туршлага
–  Хөдөлмөрийн түүх
–  Ажлын байрны тодорхойлолт
–  Ээлжийн амралт

ТА МАНАЙ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМИЙН ҮНИЙН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭСВЭЛ ЗАХИАЛАХЫГ ХҮСВЭЛ ДООРХ ХҮСЭЛТИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

Хүнийн нөөцийн систем