БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Spacetime – ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

Everest ERP -ын  SpaceTime Цаг бүртгэлийн систем нь ажилтнуудын ажлын цагтай хамааралтай бүх үе шатуудыг хянасан, автоматжуулсан, алба хэлтэс нэгжүүдээр ажлын ажиллах цагийг өдөр, долоо хоног, сар, жилээр төлөвлөн бүх төрлийн тайлан мэдээ болон цалингийн тооцоолол гаргах нэгдсэн бүртгэлийн систем юм.

Танилцуулга

Бизнесийн бүх байгууллагуудад зориулсан Spacetime Цаг бүртгэлийн програм хангамжийг 2007 оноос хойш хөгжүүлэн ирсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар Everest ERP – Spacetime Цаг бүртгэлийн програмыг дараах томоохон бизнесийн байгууллага, групп компаниудад нэвтрүүлэн, програм хангамж сүлжээ системийн хэвийн ажиллагааг ханган хамтран ажиллаж байна.

Мөн бид Бизнесийн байгууллага бүрт зориулан тухайн байгууллагын дотооддоо ашиглаж байгаа програм хангамж, сүлжээ системтэй холбох шаардлагатай үед тухайн ажлыг үнэ төлбөргүй хийж өгдөг бөгөөд тухайн байгууллагын нэмэлт шаардлагыг систем дээр нэвтрүүлэх хугацаанд тусган өгч хамтран ажилладаг.

Системийн онцлох боломж, давуу талууд

Ажиллах цагийн төлөвлөгөө, хуваарийг хүссэнээрээ удирдах
Групп болон охин компаниудын бүх алба, хэлтэс, нэгж бүр дээр Цагийн төлөвлөгөө хуваарийг удирдан зохион байгуулах. Ажлын цагийн хуваарийг өдөр, долоо хоног, сар, жилээр ажиллах цагуудыг цаг, минутаар нарийвчлан гаргаж бүх салбар нэгжүүдэд, ажилтан бүрээр тохируулах боломжтой.

Ажилтан цагийн хуваарийг тогтмол хянах
Ажилтан өөрийн цагийн хуваарийг хянах боломжтой ба ямар нэгэн шалтгаанаар бүртгүүлж чадаагүй цагуудыг онлайн хүсэлт гаргах болон тухайн ажилтны шууд удирдлага хүсэлтийг зөвшөөрөх, баталгаажуулах боломжтой.

Цалингийн тооцоолол
Ажилтан бүрийн цагийн тооцооллоос хамааран Группын хэмжээнд компани, алба хэлтэс, нэгж бүрээр цаг бүртгэлийн нэгдсэн тайлан болон бүх ажилчдын цалингийн тайлан гаргах боломжтой

Цаг бүртгэлийн системийн модулиуд:

–  Төхөөрөмжүүд
–  Байгууллагын бүтэц
–  Ажилчид
–  Цагийн төлөвлөгөө
–  Цагийн хуваарь
–  Ажилчдын код/Картын дугаар
–  Шалтгаан
–  Гар бүртгэл
–  Илүү цаг
–  Хуваарийн өөрчлөлт
–  Шалтгаан зөвшөөрөх
–  Илүү цаг зөвшөөрөх

–  Бүртгүүлсэн цаг
–  Хуваарьгүй ажилчид
–  Цагийн хуваарь
–  Илүү цаг
–  Шалтгаан
–  Гар бүртгэл

–  Амралтын өдөр
–  Графикт цагийн өөрчлөлт
–  Шөнийн цаг
–  Цагийн тооцоолол
–  Системийн тохиргоо
–  Мэдээлэл татах
–  Явсан цагийн бүртгэл
–  Төхөөрөмжийн тохиргоо
–  Цагийн хуваарийн өөрчлөлт
–  Ажилтны код солих
–  Ажлаас гарсан

–  Мэдээлэл дамжуулах
–  Нэмэлт эрх
–  Шалтгаан бүртгэх эрх
–  Архив

–  Хоцролтын тайлан
–  Шалтгааны тайлан
–  Өдөр тутмын ирц
–  Ажлын тайлан тооцоо
–  Илүү цагийн тайлан
–  Бүртгүүлсэн цагууд

– Хялбар ирц бүртгэл
– GPS салбарын байршил тогтоох
– Уян хатан цагийн хуваарь
– Ажилтны цагийн хүсэлт
– Дашбоард
– Цалингийн тооцоолол
– Хүний нөөцийн орон тоо төлөвлөлт
– Ажилтны судалгаа
– Хүний нөөцийн дүрэм журам
– Cloud систем

ТА МАНАЙ Spacetime – ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ҮНИЙН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭСВЭЛ ЗАХИАЛАХЫГ ХҮСВЭЛ ДООРХ ХҮСЭЛТИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

Цаг Бүртгэл